Onze branche krijgt de komende jaren te maken met een groeiend tekort aan goed opgeleid personeel, alhoewel er vaak wordt gedacht dat dit allemaal wel meevalt en schilderen een makkelijk te leren vak is ligt dit in de praktijk toch net even iets anders.

Iemand opleiden tot een ervaren zelfstandig allround schilder duurt al gauw 7 jaar!!!

Allround betekend niet alleen dat men op niveau 3 een opleiding heeft afgerond, om alle aspecten van het vak te leren is heel veel oefening nodig en dit heeft tijd nodig.

Aangezien er momenteel veel meer schilders met pensioen gaan dan erbij komen zal dit ongetwijfeld tot een chronisch tekort leiden en de gevolgen zijn nu al merkbaar.

Ons bedrijf investeert zeer actief in opleidingen want van de 10 kandidaten zijn er hooguit 2 tot 3 die de opleiding kunnen afronden met een goed gevolg.